Józefów

W przedszkolu w oparciu o podstawę programową pracujemy na bazie  autorskich programów łączących treści z zakresu edukacji językowej, matematycznej, społecznej, zdrowotnej, przyrodniczej oraz artystycznej.           

  • Glottodydaktyka –  program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego;
  • Dziecięca matematyka –  program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
  • Mini Artysta − własny program łączący w sobie geografię oraz sztukę
  • Mini Fizyk – własny program przyrodniczo/badawczy
  • W zdrowym ciele zdrowy duch  – własny program z udziałem kinki stomatologicznej Dental Clinik
  • Ja i moje emocje - własny program  kształtujący dojrzałości społeczno-emocjonalną
  • Intelektualne przygotowanie do rozumienia świata. Wycieczki, filmy, własnoręcznie tworzone makiety, zabawy badawcze, karty porządkujące wiedzę – dzieci działają i samodzielnie wyciągają wnioski.

Zabawy oraz formy pracy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, celem osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy.

Uczymy się przez zabawę bawimy się ucząc.

W Miniprzedszkolaku uczymy się rozumieć świat.