Józefów

Bajkolandia

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. Nauczycielki codziennie rano zapoznaj dzieci z bajkami, baśniami z różnych zakątków świata, różnorodnymi środkami ich przekazu.