Józefów

Dziecięca matematyka to autorski program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, który powstał w oparciu o badania naukowe zmierzające do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, budowy odporności emocjonalnej koniecznej podczas pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki. Program odwołuje się do doświadczeń dziecka, które  dorosły pomaga uporządkować. Zajęcia są pełne zabaw, ciekawych gier, zadań i eksperymentów. Czyni je to przyjaznymi i atrakcyjnymi dla dziecka.

Wyróżniamy następujące kręgi tematyczne:
 

  • orientacja w przestrzeni,
  • rozwój umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania,
  • wspomaganie operacyjnego myślenia w zakresie rozumienia pojęcia liczby naturalnej,
  • rozwój umiejętności mierzenia długości, objętości, masy,
  • kształtowanie pojęć geometrycznych,
  • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
  • zapisywanie czynności matematycznych,
  • klasyfikowanie, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dziecku do tworzenia pojęć,
  • rytmy,
  • konstruowanie gier hartujących odporność emocjonalną