Józefów

Glottodydaktyka to nauka  poprzez zabawę, której celem jest odpowiednie przygotowanie  dziecka do płynnego czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności pisania niezbędnego w szkole. Istotne jest również wykształcenie świadomości ortograficznej. Cechą specjalną glottodydaktyki jest wyróżnienie etapów pośrednich w kształtowaniu syntezy i analizy fonemowej - analiza dokonywana jest po śladach syntezy.

Naszym zajęciom towarzyszą klocki LEGO. Najpierw świetnie się bawimy, budując domy, wieże, mosty itp. Później nadchodzi czas na porządkowanie. Naszym celem jest poznanie całego alfabetu: 44 liter, w tym 36 podstawowych i 8 niepodstawowych. Uczymy się czytać poprzez technikę "ślizgania się" po literach (głoskach).