Józefów

Plastyka

W przedszkolu twórczość plastyczna pełni szczególną rolę. To za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze.

W procesie tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć, które nie tylko wynikają  z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć.

Rysunek dziecka jest częścią jego duszy. Analizując go prawidłowo, możemy dotrzeć do najdalszych jej zakamarków i jeżeli istnieje taka potrzeba. pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja plastyczna stanowi również doskonałą formę uwrażliwienia dzieci, zwrócenia uwagi na istnienie i znaczenie uczuć w ich życiu. Przelanie na papier tego, co nieuchwytne, niewidzialne, ale odczuwalne, a więc stworzenie konkretu, jest nie tylko dowodem na to, że to „coś” istnieje, ale również pomaga w jej zrozumieniu.