Józefów

Sensoplastyka

Warsztaty ,,brudnych rąk i nóg”. Każde zajęcia oparte są  na ekologicznych materiałach artykułów spożywczych, a to sprawia, że są one w pełni bezpieczne dla dzieci. 

Celem prowadzonych zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysły będą m.in.:

  • budzenie ciekawości, radości eksperymentowania,
  • rozwijanie zdolności postrzegania,
  • poprawa precyzyjności ruchowej,
  • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
  • rozwijanie wrażliwości dotykowej,
  • usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych,
  • reagowanie na różne sygnały dźwiękowe,
  • zmniejszenie lęku przed dźwiękami nieznanymi
  • gromadzenie doświadczeń węchowych