Józefów

 Do zadań fizjoterapeuty należy:

  • obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności
  • wstępna ocena postawy ciała dzieci
  • ustalenie prawidłowej postawy ciała dziecka w ruchu oraz podczas zajęć przy stolikach
  • diagnoza fizjoterapeutyczna dla każdego dziecka
  • konsultacje dla rodziców
  • prowadzenie zajęć grupowych
  • prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci objętych terapią.
  •