Józefów

  RAMOWY PLAN DNIA – PRZEDSZKOLE

7.00 - 8.00                „Wszyscy są witam Was…”

                                 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

                                 Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie

                                 dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.

                                 Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.

8.00 – 8.30              Bajkolandia - czytanie bajek w j.polskim oraz j.angielskim

8.30 - 8.40               Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania

8.40 – 9.00              Śniadanie

9.00 – 10.00           Czynności higieniczne i organizacyjne.

                                Zabawy swobodne

10.00-11.00            Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Zajęcia glottodydaktyczne i matematyczne.

Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

11.00-12.30           Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali.

12.30-12.45           Obiad I danie zupa

13.00 - 16.30         Zajęcia dodatkowe

14.00-14.20          Obiad II danie

16.30 – 17.00       Podwieczorek

17.00 – 18.00       Zabawy dowolne, zabawy zespołowe, zajęcia kreatywne:

                            malowanie, wycinanie, czytanie dzieciom .

                            Swobodne zabawy   lub pobyt na placu zabaw.

              Rozchodzenie się  dzieci do domu.