Józefów
glottodydaktyka i dziecięca matematyka

Glottodydaktyka to nauka  poprzez zabawę, której celem jest odpowiednie przygotowanie  dziecka do płynnego czytania ze zrozumieniem oraz umiejętności pisania niezbędnego w szkole. Istotne jest również wykształcenie świadomości ortograficznej. Cechą specjalną glottodydaktyki jest wyróżnienie etapów pośrednich w kształtowaniu syntezy i analizy fonemowej - analiza dokonywana jest po śladach syntezy.

Naszym zajęciom towarzyszą klocki LEGO. Najpierw świetnie się bawimy, budując domy, wieże, mosty itp. Później nadchodzi czas na porządkowanie. Naszym celem jest poznanie całego alfabetu: 44 liter, w tym 36 podstawowych i 8 niepodstawowych. Uczymy się czytać poprzez technikę "ślizgania się" po literach (głoskach).

 

Dziecięca matematyka to autorski program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, który powstał w oparciu o badania naukowe zmierzające do połączenia w jeden proces: intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, budowy odporności emocjonalnej koniecznej podczas pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki. Program odwołuje się do doświadczeń dziecka, które  dorosły pomaga uporządkować. Zajęcia są pełne zabaw, ciekawych gier, zadań i eksperymentów. Czyni je to przyjaznymi i atrakcyjnymi dla dziecka.

Wyróżniamy następujące kręgi tematyczne:
 

  • orientacja w przestrzeni,
  • rozwój umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania,
  • wspomaganie operacyjnego myślenia w zakresie rozumienia pojęcia liczby naturalnej,
  • rozwój umiejętności mierzenia długości, objętości, masy,
  • kształtowanie pojęć geometrycznych,
  • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
  • zapisywanie czynności matematycznych,
  • klasyfikowanie, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dziecku do tworzenia pojęć,
  • rytmy,
  • konstruowanie gier hartujących odporność emocjonalną