Józefów
podróże przedszkolaka z bajką dookoła świata.

Podczas całego roku, każde dziecko tworzy swoją książeczkę pt. "Bajki Świata".

Realizacja zajęć odbywa się raz w miesiącu. 

Dzieci   poznają  charakterystykę danego kontynentu,

zapoznają się z treścią bajki oraz z  zabytkami, budowlami,

ludnością i zwierzętami zamieszkującymi dany  zakątek świata. 

Poznają i degustują popularne potrawy oraz uczestniczą

w  charakterystycznych dla danego obszaru zabawach.

Cele :

  • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.