Józefów
tańce

Potrzeba ruchu jest jedną z kilku najważniejszych potrzeb młodego człowieka. W naszych przedszkolach zapewniamy dzieciom niezbędne warunki do rozwijania swoich umiejętności w tym zakresie. Oferujemy doskonałą opiekę najlepszych instruktorów DANCE PROJECT EVENTS. Zajęcia taneczne są prowadzone przez cały rok szkolny, na koniec którego organizowany jest wewnętrzny turniej tańca naszych podopiecznych.

 

Celami prowadzonych zajęć są:

  • wyrażanie muzyki swoim ciałem
  • nabycie umiejętności korzystania z wrodzonej muzykalności
  • nauka wyczucia rytmu
  • wyłonienie talentów, dzieci posiadających potencjał taneczny
  • kształtowanie sylwetki
  • poprawa koordynacji ruchowej, zwinności i sprawności fizycznej

 

Podczas zajęć tanecznych dzieci poznają różnorodne techniki tańca towarzyskiego, latynoamerykańskiego, tańców ludowych, jak również elementy hip-hopu, jazzu oraz tańca nowoczesnego.