Józefów

Zajęcia dla dzieci na wczesnych poziomach nauczania koncentrują się na możliwie najszybszym oswojeniu z wodą, opanowaniu zanurzania twarzy i poprawności oddychania oraz prawidłowej pracy nóg. Obecność instruktorów w wodzie stanowi nasz największy atut w tej dziedzinie. Efektem tych wszystkich zabiegów jest to, że dzieci po kilku zajęciach doskonalą technikę pływania.

Chcemy, aby dzieci korzystające z naszej oferty basenowej osiągały optymalne wyniki w możliwie najkrótszym dla siebie czasie. Dla osiągnięcia tego celu instruktorzy są w stałym kontakcie z dziećmi w czasie nauki i dostosowują środki do poziomu ich rozwoju fizycznego i intelektualnego, przekazując im odpowiednią wiedzę pływacką.

Podczas drogi (bus przystosowany do przewozu dzieci) opiekę sprawuje wychowawca przedszkolny, na basenie zaś dzieci są pod opieką instruktorów.

Przed zajęciami prosimy odwiedzić pediatrę.

Maluszek przed pierwszymi zajęciami powinien powinien zostać przebadany przez lekarza. Ten oceni, czy dziecko może pluskać się w wodzie. Pływalnia nie jest wskazana dla maluchów z chorobami uszu czy też układu moczowego. Podczas zapisów na zajęcia będziemy wymagać podpisania oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, by dziecko uczyło się pływać.