Józefów

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji.

Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch, stymuluje integrację sensoryczną.

Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność.

Celem zajęć jest:

*  rozwój sprawności ruchowej,

*  doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,

*  rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

*  kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,

*  wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,

*  rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,

*  poznanie podstawowych kroków, figur i układów polskich tańców narodowych i regionalnych

    oraz tańców narodowych