Józefów

Dbamy o prawidłowy rozwój mowy dzieci .

Do zadań logopedy należy: 

  • obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności
  • wstępna ocena rozwoju mowy dzieci
  • diagnoza logopedyczna każdego dziecka
  • konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli
  • konsultacje dla rodziców
  • prowadzenie zajęć grupowych
  • prowadzenie zajęć indywidualnych dla dzieci objętych terapią