Józefów

Do zadań psychologa należy: 

  • obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności
  • wstępna ocena rozwoju psychoruchowego dzieci
  • konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli
  • konsultacje dla rodziców
  • prowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej