Józefów

Programy dydaktyczne / ŻŁOBEK

Nasz specjalnie opracowany program to tysiące pomysłów zabawy z małymi dziećmi. 

Zajęcia to codzienna dawka wspaniałej zabawy, która wpływają na rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny i twórczy dzieci.

Zajęcia dla maluszków:

  • "Glotto na czworaka" forma śpiewu, tańca, gimnastyki, muzyki, plastyki włączona do twórczej, autorskiej nauki liter, oraz nauki języków obcych. Zajęcia dla dzieci od 1 do 3 r.ż oparte o system prof. B. Rocławskiego.

 

  • „Raz, dwa, trzy liczysz Ty” - Podczas codziennych zajęć dydaktycznych dzieci odkrywają  m.in. magiczny świat cyferek ,figur geometrycznych, uczyć się będą klasyfikować przedmioty ze względu na jedną cechę oraz  przeliczać elementy w zbiorze.

 

  • Sensoplastyka - to tzw. warsztaty ,,brudnych  rąk i nóg”. Celem prowadzonych zabaw i ćwiczeń stymulujących zmysły jest rozwijanie zdolności postrzegania, poprawa orientacji w schemacie własnego ciała a także rozwijanie wrażliwości dotykowej oraz słuchowej.

 

  • Multisensoryka - Jest to program zajęć stymulujących wszystkie siedem zmysłów niemowlęcia oraz wspierających proces integracji sensorycznej.

Oparty o teorię integracji sensorycznej oraz doświadczenie pedagoga, terapeuty Integracji                 Sensorycznej,instruktora Masażu Shantala.

  • Gordonki zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek – dzieci poprzez zabawę poznają melodie w różnych skalach modalnych, czy proste i skomplikowane rytmy. 

 

  • Gimnastyka Smyka - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci powyżej 1 roku życia. Celem zajęć przede wszystkim jest podniesienie ogólnej sprawności motorycznej dziecka, wzmocnienie mięśni całego ciała oraz rozwijanie cech psychoruchowych.

Dodatkową atrakcją naszej placówki  kulkarnia - pełen magii raj dla dzieci.

Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej najlepsze formy pracy.

* „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona;

* „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” 

Adele Faber i Elaine Mazlish 

Poglądy i teorie Jespera Julla,  przede wszystkim te odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspierania dziecka, bycia z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej;

* Program kształcenia artystycznego

* Elementy „Ruchu rozwijającego” – W. Sherborne