Fizyka Smyka

 

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!"

Konfucjusz

 

 

 

Cel ogólny:

 • rozwijanie zainteresowań badawczych

Cele szczegółowe:

 • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach
  podejmuje próby stawiania hipotez i wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk
 • wzbogaca słownictwo o nowe pojęcie molekuły
 • rozwija sprawność grafomotoryczną podczas wykonywania pracy plastycznej
 • czerpię radość z poznawania świata fizyki i chemii

Metody:

 • praca plastyczna
 • eksperyment
 • pokaz
 • pogadanka
 • zadania stawiane dziecku