Glottodydaktyka i dziecięca matematyka

Dzięki glottodydaktyce dzieci właściwie przygotowują się do nauki czytania i pisania, zdobywając umiejętności odpowiedniej techniki pokonywania tekstu. Kształtują dobre nawyki czytelnicze i zyskują świadomość funkcjonowania w języku ortografii. Glottodydaktyka wyodrębnia etapy pośrednie w zakresie formowania syntezy i analizy fonemowej. Ta ostatnia odbywa się po śladach syntezy.

W naszych zajęciach towarzyszą nam klocki LOGO. Najpierw świetnie się nimi bawimy, budując domy, wieże itp. Potem przychodzi czas na ich porządkowanie. Dążymy do tego, aby poznać cały alfabet, który zawiera 44 litery, w tym 36 liter podstawowych i 8 liter niepodstawowych. Uczymy się czytać techniką ślizgania się po literach (głoskach).

Dziecięca matematyka stanowi program edukacji w zakresie matematyki, której autorką jest prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Powstał na podstawie badań naukowych mających na celu połączenie w jeden proces kilku elementów, którymi są: intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do pokonywania trudności, rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki. Ważne jest to, że opiera się ona na doświadczeniach dziecka. Osoba dorasła zaś wspiera je w ich organizacji. Zajęciom towarzyszą liczne zabawy, interesujące gry, zadania i eksperymenty. Wszystko to sprawia, że są one przyjazne i atrakcyjne dla najmłodszych.

Obszary tematyczne, które można wyróżnić, to:

  • orientacja przestrzenna,
  • formowanie umiejętności związanych z liczeniem, dodawaniem, odejmowaniem,
  • wsparcie rozwoju myślenia operacyjnego w obszarze rozumienia pojęcia liczby naturalnej,
  • rozwijanie umiejętności mierzenia długości, objętości, masy,
  • kształtowanie pojęć geometrycznych,
  • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
  • zapisywanie czynności matematycznych,
  • wspomaganie rozwoju czynności umysłowych przydatnych dziecku do tworzenia pojęć,
  • rytmy,
  • budowa gier hartujących odporność emocjonalną

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką w warszawskich Włochach, by dowiedzieć się więcej.