Jęz. angielski

W przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu i są jednym z podstawowych elementów naszej oferty edukacyjnej wliczonym w czesne. Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym to przede wszystkim zabawa z lektorami.  Dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym, lektorom z wieloletnim doświadczeniem w pracy z Dziećmi  oraz wyjątkowym programom nauczania Przedszkolaki przenoszą się w świat języka angielskiego. Naszym głównym celem jest przygotowanie Dzieci do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim ale także zapoznanie ich z kulturą krajów anglosaskich.

Nad zajęciami z języka angielskiego speak ART Patronat Metodyczny objęło Wydawnictwo Językowe Macmillan Education.

Znak jakości, którym jest patronat nad zajęciami językowymi dla speak ART od Macmillan Education to pewność dla rodziców naszych uczniów, że zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie nauczania, monitorowanym przez lidera na rynku materiałów edukacyjnych do nauki języków obcych.

Metody:

 

"TPR- Total Physical Response"

Jest to metoda eliminująca stres Dziecka, który może pojawić się w trakcie nauki języka obcego. Głównym założeniem danej metody jest „osłuchiwanie się Dziecka” z nowym językiem. Zajęcia prowadzone metodą TPR są zajęciami bardzo dynamicznymi, wymagają od uczestników aktywności fizycznej a od lektora użycia nauczanego języka w 80% w czasie zajęć. TPR opiera się na założeniu, iż w trakcie nauki języka obcego następuje łamanie kodów (codebraking process) a nauka języka obcego przypomina naukę języka ojczystego.

"SING AND LEARN WITH speak ART ®"

Metoda pozwalająca na szybkie przyswojenie wielu zwrotów w języku angielskim. Podczas śpiewania piosenek Dzieci z łatwością zapamiętują pojedyncze słowa oraz całe zdania, które występują w tekście utworów. W trakcie pokazywania poszczególnych etapów piosenki Dzieci także uczą się zastosowania nowych zwrotów i słów w życiu codziennym. Dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie wyczulone na bodźce dźwiękowe. Za pomocą integracji aktywności wiedza z języka obcego jest przyswajalna w błyskawicznym tempie.

"METODA BEZPOŚREDNIA"

Głównym celem stosowania metody bezpośredniej jest nauka komunikacji w języku angielskim. Lektor wydaje polecenia uczniom wyłącznie w języku obcym. Wszystkie pomoce dydaktyczne ułatwiają Dzieciom zrozumienie intencji nauczyciela. Na przykład lektor wydaje polecenie "sit down" (usiądź) i pokazuje w tym czasie obrazek na którym Dziecko siada na dywanie. Dla Dzieci staje się oczywiste co mają zrobić a tego typu zadania traktują jak wspaniałą zabawę.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez speak ART school for kids odbywają się pod Patronatem Metodycznym Macmillan Education, są  certyfikowane pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Program nauczania jest opracowany przez metodyków szkoły w oparciu o wyznaczniki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia jeden raz w miesiącu są hospitowane przez szkołę aby zachować najwyższe standardy nauczania.

Zapraszamy na stronę szkoły www.speakart.pl