jęz. niemiecki

J. W. Goethe miał rację, mówiąc, że „...tak często jesteś człowiekiem, iloma językami potrafisz mówić”.

Nauka języków obcych stwarza szansę na bycie „nowym człowiekiem”. Dlatego też poza nauką języka angielskiego wprowadziliśmy do placówki jęz. niemiecki.

Naszym celem jest nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji. Nie od dziś wiemy, że języków warto się uczyć od najmłodszych lat.

Niezmiernie ważne jest to, że dziecko ze znajomością dwu lub więcej języków ma większą świadomość własnego „ja”. Poczucie własnej wartości, tak istotne dla rozwoju osobowości dziecka, jest wzmacnianie także poprzez ćwiczenie reakcji językowych. Poza tym kształtuje się postawa otwartości na różne kultury, ponieważ ucząc się języka, zawsze mamy kontakt również z dziedzictwem kulturowym danego innego narodu.

Podejmowane działania podzielone są na kręgi tematyczne, w których znajdują się zagadnienia realizowane w czasie zajęć. Dzieci uczą się wierszyków, rymowanek, piosenek - mimowolnie poprzez zabawę, która jest dla nich podstawową formą aktywności. W związku z tym w czasie zajęć wykorzystujemy metody, które pozwolą uwzględnić kreatywność, emocje i potrzebę ruchu, a mianowicie:

  • metody bezpośrednie - nauczanie języka obcego w kontekście zabawowo-sytuacyjnym, rozwijanie wrażliwości językowej, prezentowanie materiału z zastosowaniem technik poglądowych oraz technik imitacji
  • metodę komunikacyjną - powiązanie komunikacji z określoną sytuacją
  • metodę naturalną - wykluczenie stresu, obawy przed błędem
  • metodę motoryczną - stosowanie poleceń wyłącznie w języku niemieckim jest połączone z gestem, ruchem.
     

Wierszyki, rymowanki, piosenki czy wyliczanki oraz słownictwo w nich zawarte w połączeniu z działalnością plastyczną, muzyczną czy ekspresją ruchową dają możliwość szybkiego zapamiętywania nowych zwrotów.

Naszym celem jest rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim wśród naszych wychowanków, zachęcenie ich do dalszej nauki, a przede wszystkim stworzenie na zajęciach takiej atmosfery, aby mogły ten język polubić.