Nasi Milusińscy

Kontakt ze zwierzętami stymuluje właściwie

każdą sferę rozwoju dziecka -  zarówno fizyczną, emocjonalną, społeczną jaki intelektualną. Comiesięczne zajęcia z udziałem zwierząt mają za zadanie nie tylko uczyć i doświadczać bliskiego spotaknia ze zwierzęciem,  ale również uświadamiać wielką odpowiedzialność jaka wiąże się z ich posiadaniem.