Ilona Sadło

Psycholog

Psycholog w przedszkolu

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Praca psychologa w przedszkolu polega na współpracowaniu z rodzicami i nauczycielami w celu skutecznego wspierania rozwoju dziecka, na prowadzeniu poradnictwa odnośnie trudności wychowawczych oraz na nieustannym podkreślaniu znaczenia troski o zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka. Są one kluczowe w przebiegu prawidłowego ich rozwoju. Dbanie o bezpieczne, stabilne i przyjazne środowisko rozwoju przedszkolaków jest podstawowym zamierzeniem przyświecającym działaniom psychologa w przedszkolu.

Zadzwoń
Dojazd