Native speaker

Program dwujęzyczności realizowany jest przez około 4 h/240 minut/ dziennie, podczas godzin pracy przedszkola, według harmonogramu opracowanego przez dyrektora placówki. Dzieci mają kontakt z językiem angielskim około 4 h dziennie podczas zabaw swobodnych, posiłków, spacerów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowych i innych, tak jak dzieci uczące się swojego pierwszego języka.

Codziennie towarzyszy nam Neative Speaker oraz dodatkowo prowadzone są zajęcia przez lektora j.angielskiego.

Model zajęć języka angielskiego oparty jest na naturalnym kontakcie lektora polskiego i angielskiego z dzieckiem.

Podczas zajęć przedszkolaki uczą się tradycyjnych piosenek angielskich wraz z odpowiednim układem choreograficznym, zajęcia wypełnia muzyka, śpiew, ruch. Podczas zajęć lektor czyta lub opowiada bajki angielskie, które dzieci odtwarzają przy jego wsparciu. Pomocą są karty obrazkowe, pacynki bohaterów, nagrania oraz realia.

Zadzwoń
Dojazd