Program przedszkolny

Proces wychowania i edukacji realizowany jest głównie  poprzez różnorodne formy zabawy oraz aktywność twórczą dziecka.

Wykwalifikowana kadra zapewnia dziecku nie tylko najlepsze przygotowanie szkolne, ale  przede wszystkim pełną ciepła i miłości domową atmosferę, w której każde dziecko ma  możliwość rozwoju swoich indywidualnych zdolności i zainteresowań. Mała  liczba dzieci w grupie zapewnia  właściwy rozwój społeczny, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

Poobiedni wypoczynek

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach. Dzieci, które nie potrzebują snu, mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

W przedszkolu w oparciu o podstawę programową pracujemy na bazie  autorskich programów łączących treści z zakresu edukacji językowej, matematycznej, społecznej, zdrowotnej, przyrodniczej oraz artystycznej.

 • Glottodydaktyka –  program nauki pisania i czytania prof. B. Rocławskiego.
 • Dziecięca matematyka –  program prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Native Speaker – towarzyszy dzieciom w ciągu całego dnia , wszystkie, gry, zabawy , wspólne wyjścia na plac zabaw, czytanie odbywają się tylko i wyłącznie w języku angielskim.
 • Ja i moje emocje – własny program  kształtujący dojrzałości społeczno-emocjonalną.
 • Intelektualne przygotowanie do rozumienia świata.
 • Wycieczki, filmy, własnoręcznie tworzone makiety, zabawy badawcze, karty porządkujące wiedzę – dzieci działają i samodzielnie wyciągają wnioski.

Program powstał przy współpracy naszych nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz psychologa dziecięcego.

Zabawy oraz formy pracy są dostosowane do zainteresowań oraz realnych umiejętności i możliwości dzieci, celem osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy.

Dla Państwa dzieci przygotowaliśmy dwa place zabaw: zewnętrzny, ogrodzony, zapewniający bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz wewnętrzny, klimatyzowany, z którego korzystamy w przypadku złej pogody, smogu lub upału.

 

Uczymy się przez zabawę bawimy się ucząc.

W Miniprzedszkolaku uczymy się rozumieć świat.

Podstawa programowa

Przygoda z uśmiechem to cykl zajęć, który rozbudza naturalną potrzebę twórczej ekspresji  u dziecka, zaprasza je od świata sztuki i wyobraźni, za pośrednictwem rozmaitych form artystycznych. Zachęca do nauki pisania i czytania, jak również rozwija logiczne myślenie. Przygoda z uśmiechem to wyjątkowa propozycja dla wyjątkowych przedszkolaków. Każdego dnia co innego, każdego dnia coś niezwykłego – każdego dnia coś zaskakującego !

Dzięki glottodydaktyce dzieci właściwie przygotowują się do nauki czytania i pisania, zdobywając umiejętności odpowiedniej techniki pokonywania tekstu. Kształtują dobre nawyki czytelnicze i zyskują świadomość funkcjonowania w języku ortografii. Glottodydaktyka wyodrębnia etapy pośrednie w zakresie formowania syntezy i analizy fonemowej. Ta ostatnia odbywa się po śladach syntezy.

W naszych zajęciach towarzyszą nam klocki LOGO. Najpierw świetnie się nimi bawimy, budując domy, wieże itp. Potem przychodzi czas na ich porządkowanie. Dążymy do tego, aby poznać cały alfabet, który zawiera 44 litery, w tym 36 liter podstawowych i 8 liter niepodstawowych. Uczymy się czytać techniką ślizgania się po literach (głoskach).

Dziecięca matematyka stanowi program edukacji w zakresie matematyki, której autorką jest prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Powstał na podstawie badań naukowych mających na celu połączenie w jeden proces kilku elementów, którymi są: intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci, kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej do pokonywania trudności, rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych na lekcjach matematyki. Ważne jest to, że opiera się ona na doświadczeniach dziecka. Osoba dorosła zaś wspiera je w ich organizacji. Zajęciom towarzyszą liczne zabawy, interesujące gry, zadania i eksperymenty. Wszystko to sprawia, że są one przyjazne i atrakcyjne dla najmłodszych.

Obszary tematyczne, które można wyróżnić, to:

 • orientacja przestrzenna,
 • formowanie umiejętności związanych z liczeniem, dodawaniem, odejmowaniem,
 • wsparcie rozwoju myślenia operacyjnego w obszarze rozumienia pojęcia liczby naturalnej,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości, objętości, masy,
 • kształtowanie pojęć geometrycznych,
 • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • zapisywanie czynności matematycznych,
 • wspomaganie rozwoju czynności umysłowych przydatnych dziecku do tworzenia pojęć,
 • rytmy,
 • budowa gier hartujących odporność emocjonalną

Nauka języka angielskiego prowadzona jest dwutorowo. Podstawą  jest codzienny kontakt z Native  Speakerem, który poprzez stały udział we wszystkich codziennych aktywnościach dzieci, sprawia, że język angielski staje się obok  języka polskiego drugim językiem komunikacji. Równolegle wszystkie dzieci uczestniczą w standardowych  lekcjach, przygotowanych przez wykwalifikowanego nauczyciela. Lektor wykorzystuje na zajęciach kolorowe karty, które ułatwiają dzieciom komunikację w języku angielskim i zachęcają do wspólnej  nauki i zabawy.

Głównym celem zajęć jest rozwój zdolności muzycznych i kształcenie języka muzycznego dziecka.

Kilka słów o teorii

Każde dziecko rodzi się z pewnym poziomem uzdolnień muzycznych. Jak jednak w przypadku innych cech, tak i tutaj poziom ten jest różny u różnych dzieci. O ile nie ma dzieci pozbawionych inteligencji, o tyle nie ma takich, które w ogóle nie miałyby uzdolnień muzycznych. Należy pamiętać, że o ile zdolności muzyczne muzyczne dzieci są wrodzone, o tyle to właśnie środowisko wywiera na nie przemożny wpływ. Skromne środowisko muzyczne najmłodszych sprawia, że przyniesiony wraz z narodzinami poziom uzdolnień powoli, acz nieuchronnie się obniża. Istnieje przekonanie, że poziom uzdolnień muzycznych, z jakim rodzi się dziecko, jego wrodzony potencjał, jest w pewnym stopniu rezultatem jego prenatalnej reaktywności na muzykę, a także typu środowiska muzycznego.

Dziecko do 1. roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od niemuzycznych. Nigdy póżniej tak nie słucha! Do 18. miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym. Ok. 2. roku obserwujemy najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań. Podsumowując, pamiętajmy zatem, że pierwsze lata życia naszych pociech (z włączeniem okresu prenatalnego) są najistotniejsze w kształtowaniu języka muzyki!

Rytmika jest tematycznie związana z planem pracy nauczyciela – dostosowana do aktualnej pory roku.

W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:

 • dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem
 • agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki
 • artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych
 • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny, tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej
 • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia z tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań.

Gimnastyka

Prowadzone przez nas zajęcia gimnastyczne mają na celu wszechstronny, równomierny i symetryczny rozwój ciała, wzmocnienie mięśni, wyrobienie szybkości, zwinności i koordynacji ruchowej oraz kształtowanie prawidłowej sylwetki. Zajęcia odbywają się na sali wyposażonej w przyrządy i pomoce gimnastyczne. Zwiększa to gwarancję bezpieczeństwa dzieci.


Wszystkie zajęcia sportowe i gimnastyczne prowadzone są przez zespół instruktorów firmy OLOSPORT, która tam jak MINIPRZEDSZKOLAK istnieje na rynku od roku 2006.

Profesjonalni instruktorzy, specjalisci z każdej dziedziny sportowej, zaangażowani w swoją pracę, która jest dla nich  przede wszystkim przyjemnością i wyzwaniem, prowadzą zajęcia uwielbiane przez wszystkie MiniPrzedszkolaki

Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko.

Podczas warsztatów brudzimy się , chlapiemy , ugniatamy  i i znajdujemy w tym sens.

Warsztaty  sensoryczne to możliwość wielozmysłowego poznania i doświadczania świata,

wspólne zabawy pozwolają usprawnić pracę systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego.

– rozwijamy  zdolności postrzegania
– pobudzamy  ciekawości oraz radość z eksperymentowania
– rozwijamy wrażliwości
– rozwijamy  precyzyjności ruchową
– gromadzimy doświadczeń węchowe, wzrokowe, czuciowe, smakowe oraz  dźwiękowe
– usprawniamy  orientację  w schemacie własnego ciała.

W trakcie zajęć korzystamy tylko i wyłącznie z atestowanych produktów przeznaczonych dla dzieci, jak również z ogólnodostępnych produktów spożywczych, bezpiecznych dla dzieci.

Cykl zajęć  na nowy rok szkolny  oraz całościowy program dydaktyczno- wychowawczy został przygotowany

z myślą o rozwijaniu umiejętności i pasji Waszych Dzieci.

MiniPrzedszkolaki  będą miały możliwość poznania różnorodnych talentów innych osób ich pasji i zamiłowań, a dzięki temu odkrywania podobnych „zalążków” u siebie.

 • Czym właściwie jest talent?

Najczęściej kojarzymy go z terminami takimi jak: zdolności, zainteresowania, ekspresja i postawa twórcza. Jeżeli mówimy, że ktoś ma talent mamy na myśli jego szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie sprawiające, że podejmowane przez niego działania wyróżniają się na tle dokonań innych.

 • Po pierwsze  będziemy bacznie obserwować.

Dążenie do poznawania świata należy do naturalnych skłonności dziecka. Podczas odkrywania zastosowań rozmaitych przedmiotów i nabywania nowych umiejętności, ujawniają się specyficzne predyspozycje malucha. Jego rodzice oraz nauczyciele mogą zauważyć, że wybrane czynności przychodzą mu z dużą łatwością, a na pewnych zabawach skupia swoją uwagę dłużej niż inne dzieci – jest to zazwyczaj oznaką zainteresowań lub zdolności w danej dziedzinie. Ich rozwój zależy natomiast od właściwej stymulacji ze strony otoczenia. W dążeniu do wydobycia drzemiącego w dziecku potencjału należy pamiętać, by nie stawiać mu zbyt wysokich wymagań, a przede wszystkim nie zniechęcać go, m.in. poprzez krytyczne oceny. To co powinniśmy robić to doceniać zaangażowanie i postawę twórczą malucha. To one są bowiem głównym motorem działania i rozwoju talentu.

 • Będziemy zachęcać  dzieci do podejmowania prób.

Wykrystalizowanie się profilu zainteresowań dziecka jest procesem długotrwałym, któremu sprzyja dostarczanie przez środowisko wychowawcze propozycji różnorodnych działań. Nie należy skupiać się wyłącznie na jednej dziedzinie. Aby zapewnić przedszkolakowi wszechstronny rozwój, przekładający się na sukcesy na kolejnych etapach życia, powinniśmy nieustannie pobudzać ambicje malucha, zachęcać go do wytrwałości i podejmowania kolejnych prób.

 • Damy możliwość wyrażania  siebie poprzez talent.

Pobudzanie dzieci do komunikowania własnej osoby poprzez rozmaite działania, odgrywa w ich rozwoju bardzo ważną funkcję. Jest czynnikiem intensyfikującym procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjno – wolicjonalne. Jeżeli zatem środowisko stworzy odpowiednie warunki do wyrażania siebie, pojawia się również twórcza ekspresja, która odpowiednio ukierunkowana pobudza do zdobywania i rozwijania nowych umiejętności. Jeżeli nie zostanie ona zahamowana poprzez niewłaściwe działania rodziców i wychowawców – takie jak np. nadmierna krytyka prowadząca do intensyfikacji poczucia wstydu – młoda jednostka ma szansę swobodnie rozwijać swój potencjał. Ekspresja jest bowiem nieodłącznym elementem.

 • Będziemy pozytywnie motywować.

Baczna obserwacja pozwala dostrzec, poprzez jakie działania dziecko wyraża się najchętniej i najbardziej swobodnie. Dla jednego malucha będzie to rysowanie, dla innego muzyka lub sport. Rolą rodziców i wychowawców przedszkolnych jest stworzenie takich warunków, w których te zainteresowania będą mogły się swobodnie rozwijać.

 • Jesteśmy przekonani że każdy MiniPrzedszkolak ma ukryty talent.

Wybitne uzdolnienia ujawniają się zazwyczaj już na wczesnym etapie życia. Obdarzone nimi dzieci charakteryzuje szybszy rozwój umysłowy, wyższy od przeciętnej poziom zdolności rozumowania, większa samodzielność myślenia oraz oryginalność w rozwiązywaniu stawianych im zadań. Jeśli zatem zaobserwujemy u dziecka coś, co sugeruje talent w danej dziedzinie, będziemy umożliwić jego dalszy rozwój.

Na bazie fantastycznego cyklu encyklopedii oraz filmu „Był sobie człowiek” stworzyliśmy  naukowe zajęcia   wprowadzające dzieci w skomplikowane meandry funkcjonowania ludzkiego ciała.

Ten naukowy cykl stworzyliśmy na podstawie encyklopedii, która w przystępny, czasami humorystyczny sposób opowiada o naszym organizmie. Podczas warsztatów uczymy się ale głównie fantastycznie się bawimy.

,, Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a     zrozumiem!”

                                                                            Konfucjusz

 Zajęcia podczas, których dzieci zostaną wprowadzone w świat fizyki i chemii. Przez chwilę nasza przedszkolna sala zamieni się w prawdziwe laboratorium.

W warsztatach naukowych główną i czynną rolę biorą dzieci, a scenariusz pokazów został opracowany tak, aby oprócz aspektów naukowych nie zabrakło wspaniałej zabawy.
Podczas cyklicznych spotkań dzieci zostaną wprowadzone w tajemniczy świat eksperymentów naukowych.
Celem zajęć jest głównie:

 • Aktywne uczestnictwo dzieci w doświadczeniach,
 • Podejmowanie prób stawiania hipotez i wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk,
 • Czerpanie radości z poznawania świata fizyki i chemii
 • Poznanie słownictwa związanego z fizyką i chemią
 • Rozwijanie u dzieci zainteresowań badawczych

Teatr  u nas  to nie tylko spotkane ze sztuką, ale też wspaniała zabawa i nauka. Przedstawienia dla dzieci przygotowane są przez zespół profesjonalnych aktorów, specjalnie na zamówienie naszej placówki.

Ogromnym atutem spektakli jest wykorzystanie w nich języka angielskiego, co zachęca dzieci do nauki i inspiruje do swobodnych wypowiedzi w  tym języku. Przygotowywane na kanwach popularnych baśni i bajek przedstawienia,  bawią i uczą, skłaniają do refleksji.

Dzieci są z natury ciekawe, a te warsztaty pozwalają im w pełni na bezpośredni kontakt i  odkrywanie tego co ciekawi ich bardzo… czyli świata zwierząt.

To wyjątkowa i wspaniała metoda edukacyjna, dostarczająca możliwości poszerzenia wiedzy w sposób łatwy i przyjemny.

Warsztaty  opierają się na ze zwierzęciem, w czasie, których przekazujemy dzieciom wiadomości na jego temat. Mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a zwierzęciem .
To również  lekcje ekologii, odpowiedzialności za przyrodę która nas otacza. Rozmawiamy o przyjemności obcowania z przyrodą ale też o zagrożeniach jakie  niesie za sobą brak ochrony środowiska.

Dbamy o piękny uśmiech każdego dziecka.

Przy  współpracy z kliniką stomatologiczną Dental Clinic systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne.

Dzięki zajęciom eliminujemy zjawiska strachu przed stomatologiem, kształtujemy umiejętności i nawyki higieniczne oraz żywieniowe. Uczymy odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.

Zajęcia dodatkowe

Plan dnia

Godzina Zajęcia
7:00-9:00 Inspirowanie przez nauczycielkę zabaw i zajęć indywidualnych w małych grupach i zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne.
Twórcza aktywność dzieci. Indywidualne zajęcia i zabawy wspomagające rozwój.
9:00-9.30 Śniadanie
9.30 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne – realizacja programu dydaktyczno wychowawczego ewentualnie zajęcia dodatkowe.

Zajęcia dydaktyczne trwają w grupach 2-3 latków ok.25 min,

w grupach 4 i 5 latków ok.35 , w grupach 6- latków – 45 min.

11:00 – 12.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki.
12:00 – 12.30 Obiad I danie
 

12.30 – 14:30

Odpoczynek poobiedni.

Dzieci młodsze: odpoczynek na leżakach – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, spokojne zajęcia organizowane przez nauczyciela.

Dzieci starsze: zabawy i gry stolikowe, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej zabawy

w kącikach zainteresowań. Zabawy na powietrzu. Zajęcia dodatkowe.

14:30 – 15:00 Obiad II danie
 

15:00 – 16:30

Doskonalenie umiejętności zdobytych przez dzieci podczas zajęć dydaktycznych – praca indywidualna. Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności.

W zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy.

Zajęcia dodatkowe.

16:30 – 17:00 Podwieczorek II
 

17:00 – 18:00

Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.

Zabawy wspierające rozwój dziecka – indywidualnie lub w małych zespołach.

Pobyt na świeżym powietrzu.

 

Posiłki

Posiłki dla dzieci przygotowywane są przez specjalnie wyselekcjonowaną Firmę Cateringową, specjalizującą się w żywieniu dzieci.

Wszystkie posiłki są świeże i przygotowywane z najwyższej jakości składników. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom w razie potrzeby, zapewniamy  catering dietetyczny, wykluczający produkty, których dziecko nie może spożywać jak również jadłospis wege.

Zadzwoń
Dojazd