Rekrutacja

MiniPrzedszkolak to wyjątkowe miejsce w którym najmłodsze dzieci zaczynają poznawać świat, rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania.

 

Daj swojemu dziecku szansę na najlepszą edukację!!!
Na zabawę która uczy, na naukę która bawi.

PAMIĘTAJ, ŻE

Twój wybór to przyszłość Twojego Dziecka.

Wypełnij krótki Formularz, a dyrektor oddzwoni w dogodnym dla Ciebie terminie.

Formularz kontaktowy

Preferowane godziny kontaktu

W naszym przedszkolu i żłobku opiekujemy się dziećmi od 1 roku życia do 6 lat.
Rekrutacja trwa cały rok.
Zgłoszeń można dokonywać poprzez Formularz kontaktowy, lub telefonicznie .

Kroki rekrutacji

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub zgłoszenie telefoniczne.

Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym odbywa się prezentacja naszej oferty, oraz zapoznanie się z obiektem.
W przypadku dzieci przedszkolnych (jeżeli istnieje taka możliwość) przeprowadzona zostanie także krótka rozmowa z dzieckiem.
Pierwszeństwo do ubiegania się o miejsce w MiniPrzedszkolaku ma rodzeństwo dzieci, które są podopiecznymi naszego żłobka lub przedszkola.

Ilość miejsc w przedszkolu i żłobku jest ograniczona.

Decyzję o przyjęciu Państwa dziecka do przedszkola lub żłobka otrzymują Państwo drogą mailową lub telefonicznie, nie później niż 2 dni po odbyciu rozmowy.

Gwarancją zapewnienia sobie miejsca w naszej placówce, jest wpłata opłaty wpisowej, w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu dziecka.

Umowę oraz komplet dokumentów mogą Państwo otrzymać drogą mailową lub odebrać osobiście w placówce.

Podpisaną umowę oraz dokumenty należy dostarczyć do placówki najpóźniej w dniu rozpoczęcia adaptacji.

Adaptacja

Adaptacja

Dla wielu dzieci pójście do żłobka/przedszkola oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśniczą.

Proces przystosowania się dziecka do żłobka/przedszkola wprowadza pozytywne zmiany w jego rozwoju pod warunkiem, że przebiega ona na miarę możliwości dziecka.

Wiedząc jak ważne są pierwsze dni dziecka w żłobku/przedszkolu, oraz biorąc pod uwagę indywidualność każdego dziecka staramy się by każda adaptacja była całkowicie podporządkowana pod konkretne dziecko.

Nauczyciel wspiera zarówno Dziecko jak i Rodzica podczas pierwszych dni w żłobku / przedszkolu.
Kieruje adaptacją w taki sposób, aby przebiegła ona jak najłagodniej.

Co ułatwia adaptacje ?

  • racjonalne podjęcie decyzji
  •  pozytywne nastawienie do żłobka/przedszkola
  • zaufanie do personelu
  • wcześniejsze stworzenie okazji przebywania z innymi dorosłymi
  • usamodzielnienie dziecka
  • akceptacja dziecka, zrozumienie jego stresu, wspieranie go
  • okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania
  • wspólne spędzanie czasu po odebraniu go z przedszkola/żłobka
  • ujednolicenie rytmu dnia w żłobku/przedszkolu  i w domu

Czas

W naszym żłobku/przedszkolu okres adaptacji standardowo trwa tydzień.
Biorąc pod uwagę jednak indywidualność każdego nowego MiniPrzedszkolaka okres ten czasami jest skracany a czasami wydłużany o kilka dni.

To czas gdzie rodzic wraz z dzieckiem wspólnie uczestniczy w zabawach oraz zajęciach. W obecności Rodzica dziecko poznaje sale, nauczycieli, swoich kolegów i koleżanki. Dzięki początkowej obecności Rodzica, w dziecku rodzi się poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do żłobka/przedszkola.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych MiniPrzedszkolak w każdy piątek w godz 9.30-11.00
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 1-3 r.ż

Prowadzimy również zajęcia dodatkowe dla dzieci  w wieku  1- 3  r.ż z poza placówki:
– poniedziałki godz 9.30 Logorytmika
– środa godz 10.00  j.angielski
– czwartek godz 10.00 Gordonki
– sobota godz 10.00 Sensoplastyka

Zadzwoń
Dojazd